I morron kommer Hon, Lucia, med ljus i sin krona..,.

Detta kapitel hittar du i OSKE och livet i glädje och sorg och det heter Den glada festen.