En m y c k e t kortfattad beskrivning…

J

ag svarar på olika tilltal t ex Britta, Brittis, Britten, BM, Konrad och BrittMarie. Som ung studerande kallades jag mest Jansheden. Litteratur och musik, att skriva och läsa texter och att rita och måla är ledord som funnits med mig hela mitt liv. I mitt föräldrahem fanns de moderna författarna enligt dåtiden och min far älskade att läsa genom hela sitt liv.

U

nder mer än ett år var jag au-pair i Holland, i staden Haag, 1966. Hos den svenska familjen Rudebeck…

Läs mer

Britta, Brittis, BrittMarie, mor, mormor, …

Jag svarar på olika tilltal t ex mor, mormor, Britta, Brittis, Britten, BM, Konrad och BrittMarie. Att skriva och läsa texter och att rita och måla är ledord som funnits med mig hela mitt liv. I mitt föräldrahem fanns de moderna författarna enligt dåtiden och min far älskade att läsa genom hela sitt liv.

Mitt namn är alltså Britt-Marie Konradsson och litteratur och text har varit en del av mig sedan barnsben. Möjligheten att skriva själv har inte alltid hunnits med i och med att livet ibland tar sina egna vägar.

Att delta i Naturskyddsföreningen när jag var ung…

Läs mer