Det första kapitlet i en av böckerna om OSKE…

… heter Blå skymning