Har i dag, 29 jan 2021, deltagit i denna kurs, intressant, har länge velat göra…

Till medlemmar i Centrum för dramatik Syd, Författarcentrum Syd och Seriefrämjandet
Digital kurs/inspirationsföreläsning
Presentera dig digitalt
– Hur man planerar och genomför en digital presentation
Vår nya tid med det digitala hemarbetet, presentationer och möten har placerat oss framför
och på olika skärmar. Den här kortkursen ger oss en överblick och inblick i det digitala
landskapet med tips på utrustning, inspelning, klipp och upplägg samt en lathund ”att tänka
på…” inför och under arbetet med att skapa en digital presentation av sig själv.
Vi tittar också på exempel och avslutar med en frågestund.
Tid: fredag 29 jan kl. 13-14.30 inkl. paus och frågor.
Plats: digitala plattformen Zoom.
Anmälan: senast söndag 24 jan.
Länk till anmälan: https://forms.gle/JvuDNKFyDJaSXrQ96
Begränsat antal platser. Besked om plats samt länk till Zoom lämnas 28 jan.

Jonas Myrstrand är manusförfattare, regissör och
utbildad filmare/filmcurator med en lång
produktion av kort-, novell-, tv- och biofilm, såväl
dokumentär som fiktion och senare år FilmAPP
och VR-produktion i olika EU-projekt.
Jonas har regisserat novellfilmen Confession
(nominerad till Best Swedish Short, Göteborg Film
Festival 2001), biofilmen Den Sjungande Korpen,
en musikdokumentär med bl.a. Freddie Wadling
(2010) samt Lindholmens Tidevarv i Virtual Reality
m. fl. Verksam i Göteborg på Gothenburg Studios
med sitt bolag Studio Jox www.studiojox.se

Kursen vänder sig till dig som är medlem i Centrum för dramatik Syd och
Väst, Författarcentrum Syd och Seriefrämjandet. Deltagandet är kostnadsfritt.
Har du frågor? Kontakta Ammy på Centrum för dramatik Syd, ammy@centrumfordramatik.se
Den här kursen är en del av projektet Digital omställning på litteratur, dramatik och
serieområdet som genomförs med stöd från Region Skånes kulturförvaltning. Projektet drivs
av Författarcentrum Syd, Centrum för Dramatik och Seriefrämjandet.