Att stå vid en Domarring i min hembygds trakter är speciellt och…

… historiens vingslag nästan hörs i luften. Vilken mäktig hövding ligger här under och/eller vilka viktiga möten hölls här? Vilka deltog?