Axel Mannerskantz…

… äga, Värnanäs i Halltorp socken på den tiden, gränsade till min barndoms gård.