Ystet har gått bra… måndagen den 26 oktober ”fria”