En alm som torkat måste fällas, blev till vackra skärbrädor