Under åtta terminer på Universitetet, kurs i Kreativt skrivande, skapades också en antologi…