Om kvällen, i tidig skymning, är det svårare att se Aftonstjärnan…