Omsorg…

… vår äldsta dotterdotter pysslar om den sjuka kalven under februari-lovet.