OSKE nr 5

Sättningen av manuset OSKE och de förunderliga tonåren är påbörjad