Planering av boksläpp…

… datorn säger HTTP-fel så det blir ingen bild nu!