Ett par sidor ur OSKE och livet i glädje och sorg…

…från kapitlet Dörren gläntar…

Var så goda!