Att lära av våra äldre kvinnor har alltid…

… varit ett stort intresse. Att föra kvinnans kulturarv vidare till nutida flickor/kvinnor.

kulturarv med kunskap