Insockringstiden för våra bikupor, är lite sen… men

Under sensommaren har det varit extremt svårt att få till det. Att få till det att plocka ner tomma lådor och sedan börja insockringen… I DAG har vi påbörjat DETTA. äntligen… S K Ö N T!

bulinsock

bu

bula