Genom mitt liv…

… har jag velat lära mig kvinnornas kunskap bakom mig. Kunskapen var överlevande… och total värdeful för den bonde som hon vigdes vid.

Under adventstiden… är det v i k t i g t för mig.. OSS…i familjen…

ljusstopning-200-ljusgronost