Skördefesten, Öland 2016

kalvhagen-1
Fantastiska dagar; T A C K till arrangörerna Anne-Sofie och Ingemar.