Författarkväll den 27 maj 2021

https://www.biblioteksutveckling.se/litteratur/om-litteraturutveckling-i-blekinge-kronoberg/kalender-litteraturen/kalender/2021-04-20-digital-forfattarkvall-med-ord-i-kronoberg.html