Att gå på kurs och lära sig olika tekniker i glas, hos Christina Voronko, är bara SÅ roligt.