Femte boken om Oske…

http://www.smp.se/uppvidinge/britt-marie-skriver-femte-och-sista-boken-om-oske/