Lindköpings stadsfest lördagen den 24 augusti 2019

Riktigt roliga tre timmar där
författare bildade en en ”bokgata”! Mitt i centrum.