Design-& trädgårdsmässa Pukeberg i Nybro den 3-4 maj 2019

Två givande dagar på Glasbruket Pukeberg i Nybro. Med kommunens tillåtelse säljer jag hemost nu.