Blogg

Scottsbluff Star Herald

Lång vänskap genom American Field Service

Jag fick en ny vän för ca 37 år sedan, Mary Tompkins, som jag har hållt kontakten med och vi hamnade i lokaltidningen på hennes ort!
Artikeln publicerades i Scottsbluff Star Herald om mig och min vän Mary Tompkins. Nedan finns artikeln i sin helhet men på engelska.

Posted: Tuesday, March 15, 2016 5:00 pm
IRENE NORTH Staff Reporter inorth@starherald.com

In 1979, Mary Tompkins decided she wanted to spend a summer abroad. BrittMarie Konradsson, of Sweden, answered an ad in a newspaper for people willing to take in students. It was the start of a…

Läs mer