På kurs…

… med, nej inte Kurt, utan … en heldag i Ronneby på Mandeltårtan. Vi var nog runt 40 personer som tackat för inbjudan till information om egenutgivning: ”ge ut, komma ut, nå ut” i regi av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg gm

Camilla Carnmo
Verksamhetsutvecklare litteratur och läsfrämjande